Supervisor en leertherapeut

Ik ben supervisor voor de Nederlandse vereniging voor Gezins- en relatietherapie, de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en voor de stichting EFT Nederland. In het geven van supervisie volg ik de richtlijnen en eisen van de verschillende verenigingen. Daarvoor verwijs ik naar de beroepsvereniging zelf.

Zowel individuele als groepssupervisie behoort bij mij tot de mogelijkheden. Individuele supervisie duurt 45 minuten en voor groepssupervisie is dit 90 minuten.

Als supervisor vind ik het belangrijk dat er een goede leerrelatie tot stand komt waarin emotionele veiligheid en vertrouwen centraal staan. Ik vind het belangrijk om tijd te besteden aan de onderlinge relatie en leeromgeving wat nodig is om te kunnen exploreren en groeien. Ik vind het belangrijk dat de supervisant zich vrij voelt in het uitspreken van gevoel, gedachten en ideeën, maar ook ik zal me vrij moeten voelen in het vragen stellen, feedback geven en open zijn.

In mijn taak als supervisor ben ik verantwoordelijk voor de kaders en bewaken van het leerproces zoals leerstijl, reflectie op zichzelf en  vakinhoudelijke technisch- theoretische kennis. Ik zie ernaar uit om je te ontmoeten.

Leertherapeut
Ik ben geregistreerd leertherapeut bij de NVRG. Naast supervisie vormt leertherapie een vast onderdeel van de opleiding tot systeemtherapeut. Het inzicht verkrijgen in eigen functioneren in relatie tot het beroep van systeemtherapeut en het verkrijgen van ervaring met de positie van cliënt binnen de psychotherapeutische relatie zijn enkele van de aspecten die aan bod komen in een leertherapie.

Binnen dit leertherapie traject en je professionele ontwikkeling hoort ook het onderzoeken van en werken aan je eigen persoonlijke (systeem-)thema’s. Leertherapie is in principe een individuele aangelegenheid en gericht op processen en mogelijke blokkades bij de professional-in-opleiding. Leertherapie bij mij hoeft niet strikt individueel te blijven. Het meenemen van je partner of andere  systeemleden is hierbij mogelijk.

Jacomijn Jacobs Supervisor