Vragenlijsten

EFT is een model voor relatietherapie en gebaseerd op de hechtingstheorie van Bowbly. Het model zet emoties centraal en streeft naar een verbeterde emotie interactie en emotionele verbondenheid binnen de relatie. EFT is ook een goede en effectieve methodiek voor behandeling voor gezinnen (EFFT).

Door het invullen van vragenlijsten zet je voor jezelf alvast je klachten, problemen of ideeën over wat er speelt op een rij. Het invullen van vragenlijsten kan ook voor mij als relatietherapeut helpen om zo goed en snel mogelijk zicht te krijgen op wat er speelt. Onderzoek naar de effecten van EFT laat zien dat escalaties en ruzies al vrij snel tijdens de behandeling minder worden, maar vooral ook dat paren zich na het afsluiten van de behandeling dichter bij elkaar voelen staan en spanningen en meningsverschillen echt kunnen oplossen.

Vragenlijsten Jacomijn Jacobs

De Cirkel

Door welk gedrag van de ander word je eigen gedrag uitgelokt? En hoe lokt dat gedrag weer het gedrag van de ander weer uit? In EFT worden gedrag en gevoelens in de interactiecirkel gezet. De cirkel wordt benoemd als het gezamenlijke probleem, in plaats van het gedrag van alleen jou of de ander. Door het invullen van de cirkel worden gedragingen en gevoelens begrijpelijker.

Download de vragenlijst

Gedachten en gevoelens

EFT laat partners zien in welke patronen ze verstrikt geraakt zijn en verkent met hen de angsten en pijnpunten die ze bij elkaar raken, waardoor het patroon herkenbaar wordt. Het invullen van deze vragenlijst brengt gedachten en gevoelens in kaart als dingen niet lopen tussen elkaar. Door dit te gaan begrijpen en vooral te voelen kunnen partners zich bewust worden van hetgeen ze nodig hebben van elkaar om zich veilig en verbonden te voelen.

Download ‘Gedrag & gevoelens’
Download ‘Behoeften & Angsten’

DAS Vragenlijst

Deze vragenlijst is een inventarisatielijst en geeft inzicht in hoe je oordeelt over verschillende punten over je relatie, op het moment dat je de lijst invult. De DAS vragenlijst kun je op verschillende momenten van het proces invullen, bijvoorbeeld aan het begin of het einde.

Download de vragenlijst